Παραχώρηση Αιγίδας στην 1η Εθνική Ομάδα Rover “Beyond Robotics”

Η «Αθήνα καλεί Αθήνα» παρέχει στήριξη στην 1η Εθνική Ομάδα Rover “Beyond Robotics” που αποτελείται από φοιτητές, νέους αποφοίτους και επιστήμονες και λειτουργεί υπό την ηγεσία της «Beyond Orbit Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία», για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός αυτόνομου ερευνητικού οχήματος (rover) για αποστολές σε αφιλόξενα διαστημικά περιβάλλοντα, με στόχο την εκπροσώπηση της Ελλάδας για πρώτη φορά στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό European Rover Challenge του 2023.