"O άνθρωπος και τα δημιουργήματά του"

21 – 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ONLINE CONFERENCE

Το συνέδριο​

Το πρωτοποριακό αυτό συνέδριο της AKA θα διεξαχθεί στην Αθήνα Αττικής, 21-23 Οκτωβρίου 2020, στο λίκνο της Δημοκρατίας που απετέλεσε πηγή έμπνευσης για την παγκόσμια κοινωνική, πολιτιστική και επιστημονική ανάπτυξη.

Σκοπός του είναι να διερευνήσει τη σημασία των κλασσικών αξιών στην εξέλιξη του σύγχρονου ανθρώπου και τον τρόπο με τον οποίο αυτό επιτυγχάνεται μέσω των επιστημών της Τεχνολογίας, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας, Οικονομίας και Περιβάλλοντος, που αποτελούν τα κύρια θεματικά πεδία του Συνεδρίου.

Πιο συγκεκριμένα, το πεδίο αυτού του διεπιστημονικού συνεδρίου είναι να εξετάσει διεξοδικά την εξέλιξη του σύγχρονου ανθρώπου σε σχέση με τα ακόλουθα έξι σημαντικά ζητήματα, ως προς:

Την συνείδησή του

Την βιολογική, συναισθηματική & πνευματική του εξέλιξη

 Την κοινωνική του φύση

Την αντίληψη του χρόνου και του χώρου

Tην διαχείριση του περιβάλλοντος

 Την ευημερία του

 

Τα παραπάνω ζητήματα απαντώνται μέσω των έξι επιστημονικών πεδίων του Συνεδρίου:

Τεχνολογία

Κοινωνία

Υγεία 

Περιβάλλον

Οικονομία 

Ανθρωπoλογία

Μέσα σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο «6 επί 6» παρέχονται οι ακόλουθες φράσεις που περιέχουν τη βασική ορολογία του Συνεδρίου και θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως παραδείγματα θεμάτων.

Κατανόηση του διαδικτύου, ψηφιακή εποχή
Ο “on-line” άνθρωπος του μέλλοντος
 Εξέλιξη της ρομποτικής. Η βιομηχανίας της επιστήμης και των νέων υλικών
 Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην ασφάλεια του κυβερνοχώρου
Η εποχή της μακροβιότητας
 Η σύγκρουση της ατομικής και συλλογικής συνείδησης
 Η μετανάστευση και το δημογραφικό πρόβλημα, τα δυτικά μοντέλα διαχείρισης
 Το σύγχρονο εθνικό κράτος και το μέλλον της αντιπροσωπευτικότητας
 Η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας σε σχέση με την ποιότητα και την πρόσβαση σε συναφείς υπηρεσίες
 Η αποκρυπτογράφηση του ανθρώπινου DNA και οι προοπτικές αντιμετώπισης των ασθενειών
 Νέα γενιά φαρμάκων και συστημάτων πρόληψης
 Βιοτεχνολογία τεχνητών οργάνων και ηθική τους διάσταση
 Νέες τεχνολογίες και περιβάλλον
 Περιβαλλοντική ρύπανση – υπάρχει λύση;
 Οι τρέχουσες πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης και η δυσκολία εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων στον σύγχρονο κόσμο
 Βιομηχανίες της επιστήμης των νέων μέσων μεταφοράς
 Τα  Άυλα κεφάλαια και παραγωγικότητα
 Η υπεραξία της εργασίας στην διαδικτυακή παγκόσμια οικονομία
 Η θεωρία της εφευρετικής επίλυσης προβλημάτων TRIZ
Μονοπώλια – Ολιγοπώλια και χωρική τοπικότητα
 Τεχνολογική και πνευματική νοημοσύνη
 Ο ρόλος της δημιουργικής φαντασίας στη συγκρότηση της νέας πραγματικότητας και η γένεση της νέας δημιουργίας 
Πώς αναπτύσσεται η ανθρώπινη συνείδηση και πώς ο άνθρωπος κινείται προς την ολοκλήρωσή του
 Ο εικονικός και πραγματικός κόσμος του Ανθρώπου

Πάρε ενεργό μέρος στο Συνέδριο

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του συνεδρίου, καλούμε:

OΜΙΛΗΤΕΣ
Ομιλητές πρόθυμους και ικανούς να παρουσιάσουν μια εισήγηση με βάση το πλαίσιο «6 επί 6» που αναφέρθηκε παραπάνω. Πρέπει να διαθέτουν επαρκή επιστημονική ή εμπειρική γνώση σχετικά με το επιλεγμένο θεματικό πεδίο. Οι Ομιλητές θα μπορούσαν να είναι ακαδημαϊκοί, ερευνητές ή επαγγελματίες με όραμα και να σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής του Συνεδρίου.

ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Κάθε μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που επιθυμεί να παρουσιάσει τις απόψεις του εντός του θεματικού πλαισίου που περιγράφεται παραπάνω.

ΕΣΕΝΑ
Κάθε άτομο που επιθυμεί να συμμετάσχει και να παραστεί στο Συνέδριο στην Αθήνα.

Διατίθενται ξεχωριστές οδηγίες στους Ομιλητές για την υποβολή των εργασιών τους καθώς και οδηγίες για την δημοσίευση των poster. 
Οι εργασίες που υποβάλλονται θα κριθούν από μια έγκριτη επιστημονική επιτροπή. 
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα δημοσιευθούν σε βιβλίο πρακτικών με ISBN.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Πρόκειται για ένα τριήμερο Συνέδριο που περιλαμβάνει διαλέξεις και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης.

Υποστηρικτές & Χορηγοί

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Αθήνα Καλεί Αθήνα υπό την αιγίδα και υποστήριξη του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα οποία μοιράζονται το όραμα της ACA και είναι πρόθυμα να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία, είναι ευπρόσδεκτα να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους.

gtag('config', 'UA-144283141-1');