ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2019

Αναλυτικός ισολογισμός για το έτος 2019

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2018

Αναλυτικός ισολογισμός για το έτος 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ