ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2022

Αναλυτικός ισολογισμός για το έτος 2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2021

Αναλυτικός ισολογισμός για το έτος 2021

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2020

Αναλυτικός ισολογισμός για το έτος 2020

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2019

Αναλυτικός ισολογισμός για το έτος 2019

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2018

Αναλυτικός ισολογισμός για το έτος 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ