Γίνε Ομιλητής στο συνέδριο

Υποβολή Περιλήψεων

έως 31 Ιανουαρίου 2020

Υποβολή Περιλήψεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στο συνέδριο “Ο Άνθρωπος και τα Δημιουργήματά του”. 

Οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου www.athenscallsathens.gr. Οι περιλήψεις που υποβάλλονται μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι περιλήψεις πρέπει να περιγράφουν το πρωτότυπο έργο των συγγραφέων με επιστημονικό ενδιαφέρον.

Οι συγγραφείς καλούνται να εξετάσουν διεξοδικά την εξέλιξη του σύγχρονου ανθρώπου σε σχέση τα ακόλουθα έξι ζητήματα:

 

Την συνείδησή του

Την βιολογική, συναισθηματική και πνευματική του εξέλιξη

Την κοινωνική του φύση

Την αντίληψη του χρόνου και του τόπου

Την διαχείριση του περιβάλλοντος

Την ευημερία του

 

στα πεδία:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

 

Όλες οι περιλήψεις πρέπει να είναι γραμμένες με σωστή αγγλική γραμματική και ορθογραφία.

Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων

Διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες για την 
σωστή υποβολή των περιλήψεών σας.

Σημαντικές Ημερομηνίες

  • Υποβολή περίληψης: 31 Ιανουαρίου 2020
  • Έγκριση της περίληψης: 29 Φεβρουαρίου 2020
  • Υποβολή του εκτεταμένου κειμένου: 31 Μαρτίου 2020
  • Υποβολή της παρουσίασης ή της αφίσας στη γραμματεία:
    22 Απριλίου 2020
gtag('config', 'UA-144283141-1');