Χορήγηση  Αιγίδας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για την τέλεση του 1ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο «Ο Άνθρωπος και τα Δημιουργήματά του» που θα υλοποιηθεί στις 5 – 8 Μαΐου 2020.