200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση

ΤΗ κραυγή δεν είναι δική σου. Δεν μιλάς εσύ, μιλούν αρίφνητοι πρόγονοι με το στόμα σου.
Δεν πεθυμάς εσύ · πεθυμούν αρίφνητες γενεές απόγονοι με την καρδία σου.
[…]
Φώτισε το σκοτεινό αίμα των προγόνων, σύνταξε τις κραυγές τους σε λόγο, καθάρισε τη βούληση τους, πλάτυνε το στενό τους ανήλεο μέτωπο· αυτό είναι το δεύτερο σου χρέος.

Ασκητική – Η Ράτσα
Νίκος Καζαντζάκης.

Η Χορωδία του Κόκκινου Στρατού τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Η Αθήνα είναι εδώ και σας καλεί.