Athens calls Athens

1st Interdisciplinary Conference
”Man and his Creations”
20 – 23 October 2020

Chairman of the Conference
ANTONY C. CALOKERINOS

Conference Secretariat
DORA PANAGIOTOPOULOU

Organizing Committee
DIMITRIS PAPADOPOULOS
KIPI CHRYSOU
KONSTANTINA KARAMPOTSI
DIMITRIS EFSTATHIADES
DIMITRIS PAPASOTIRIOU

Scientific Committee
CHARALAMBOS TSEKERIS
GEORGE PIERAKOS
NIKOLAOS PAPADAKIS
GEORGE BOSKOU
STAVROULA ANTONIOU
NICOLAOS VAGIAKAKOS
ATHANASIOS CHYMIS
GIASEMI DERMITZAKI
GEORGE PSATHAS