ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Το Συνέδριο με τίτλο «Ο Άνθρωπος και τα Δημιουργήματά του», μεταφέρεται για τις 20, 21, 22, 23 Οκτωβρίου 2020.

Οι μέχρι τώρα συμμετοχές ξεπερνούν τις 386, οι εισηγητές και ερευνητές τους 33 & οι χορηγοί τους 24.

Ο Κορωνοϊός COVID-19, αποδεικνύει την σπουδαιότητα και την σχεδιαστική ορθότητα του Συνεδρίου.

Το Συνέδριο επιδιώκει να δώσει απαντήσεις στις προκλήσεις του 21ου αιώνα και το σύγχρονο τρόπο ζωής του Ανθρώπου και να αναδείξει ποιες δυνάμεις, προωθούν την αλλαγή που συντελείται.

Continue reading “ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ”