Διεθνές Παρατηρητήριο για τον Άνθρωπο

Έχει συσταθεί ομάδα εργασίας από έγκριτους επιστήμονες υπό τη προεδρία του κυρίου Μάριου Νόττα, Επικεφαλής και μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας, με στόχο τη δημιουργία του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για τον Άνθρωπο.