Εγκαίνια της νέας επιχειρηματικής λέσχης “St’ Nicholas Business Club”

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2023, ο πρόεδρος κ. Γιώργος Ψαθάς και μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής της Αθήνα καλεί Αθήνα, κατόπιν προσκλήσεως, συμμετείχαν στα Εγκαίνια της νέας επιχειρηματικής λέσχης “St’ Nicholas Business Club”.