ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΥΛ & ΜΟΡΦΗ

 • Η περίληψη πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή εγγράφου MS Word (.doc, .docx) ή Open Text Text (.odt) ή Rich Text Format (.rtf) ή απλού κειμένου (.txt). Τα έγγραφα σε μορφή LaTex ή σε μορφή pdf δεν γίνονται αποδεκτά
 • Σελίδα: Διαστάσεις A4 με αριστερό περιθώριο 2,5 cm και 2 cm όλα τα υπόλοιπα
 • Χαρακτήρες: Times New Roman ή Arial, μέγεθος 12
 • Παράγραφος: μονό διάστιχο, πλήρης στοίχιση
 • Αριθμός χαρακτήρων: δείτε παρακάτω

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

 • αριθμός χαρακτήρων: μέγιστο 100 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων
 • μόνο το πρώτο γράμμα κεφαλαίο

ΟΝΟΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

 • Τα επώνυμα θα πρέπει να ακολουθούνται από τα αρχικά του ονόματος με μια τελεία. Οι συγγραφείς χωρίζονται με κόμματα. Τοποθετήστε αριθμημένους δείκτες για διαφορετικούς συγγραφείς. Υπογραμμίστε το όνομα του κύριου συγγραφέα που θα παραστεί στο Συνέδριο.
 • Τα ονόματα των συγγραφέων πρέπει να περιέχουν το τμήμα, οργανισμό, πόλη, χώρα που ανήκουν. Αποφύγετε τις διπλές συσχετίσεις.
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας πρέπει να αντιστοιχούν στον κύριο συγγραφέα και να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη διεύθυνση URL του ιστότοπου. Επιπλέον, μπορεί να περιλαμβάνουν τον αριθμό τηλεφώνου (διεθνή μορφή) και ταχυδρομική διεύθυνση
 • Αριθμός χαρακτήρων: έως 500 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω ή και τα δύο:

 • Προφορική παρουσίαση
 • Ανακοίνωση αφίσας (στην έκθεση)

(εάν επιλεγούν και τα δύο, η επιστημονική επιτροπή θα αποφασίσει μία από τις δύο)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Επιλέξτε ένα ή δύο από τα παρακάτω:

 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΥΓΕΙΑ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

(εάν επιλεγούν δύο πεδία, η επιστημονική επιτροπή θα αποφασίσει για ποιο από τα δύο)

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

 • Ορίστε έως 6 λέξεις-κλειδιά, χρησιμοποιήστε μία λέξη για κάθε όρο
 • αριθμός χαρακτήρων: μέγιστο 100 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων

ΑΦΗΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 • Μια ενιαία παράγραφο, μονό διάστιχο, πλήρης στοίχιση
 • Χαρακτήρες: Times New Roman ή Arial, μέγεθος 12
 • Αριθμός χαρακτήρων: έως 3000 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων
 • Εάν χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες, παρέχετε τους κωδικούς ASCII μέσα σε αγκύλες (<>) χωρίς γραφήματα, εικόνες ή πίνακες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Οι υποβληθείσες περιλήψεις δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να διορθωθούν μετά την προθεσμία υποβολής.
 • Οι περιλήψεις που υποβάλλονται μετά την προθεσμία δεν θα ληφθούν υπόψη
 • Ο συγγραφέας αναμένεται να παραστεί και να εγγραφεί για το συνέδριο του ACA «Ο άνθρωπος και τα δημιουργήματά του» μέχρι την καθορισμένη προθεσμία. (Ο κύριος συγγραφέας υποχρεούται να διασφαλίσει ότι όλοι οι συν-συγγραφείς γνωρίζουν το περιεχόμενο της περίληψης πριν από την υποβολή της περίληψης).
 • Όλες οι περιλήψεις θα διαβιβαστούν στην επιστημονική επιτροπή για επανεξέταση. Σχετικές ειδοποιήσεις θα σταλούν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεξέτασης.
 • Η υποβολή της περίληψης συνιστά τη συγκατάθεση του δημιουργού για δημοσίευση (π.χ. συνέδριο, προγράμματα, άλλες προωθήσεις κ.λπ.).

Μετά την υποβολή θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης. Εάν δεν λάβετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή σας, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου στη διεύθυνση: conference@athenscallsathens.gr

Μέσα σε διάστημα δύο μηνών θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την απόφαση της επιστημονικής επιτροπής και οδηγίες για το εκτεταμένο κείμενο της προφορικής παρουσίασης ή της αφίσας.