ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

“Η Αθήνα καλεί Αθήνα”, έχει τη ξεχωριστή ευχαρίστηση να σας προσκαλέσει στο 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο, με τίτλο ”Ο Άνθρωπος και τα Δημιουργήματά του” που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 20-23 Οκτωβρίου 2020 υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η “Η Αθήνα καλεί Αθήνα” (ΑΚΑ) είναι μια πολιτιστική εταιρεία με στόχο να δημιουργήσει δεσμούς και συνέργειες μεταξύ των πόλεων με την επωνυμία «Αθήνα» σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς και μεταξύ των Πανεπιστημίων και των Ιδρυμάτων τους σε κοινωνικό, πολιτιστικό και ερευνητικό επίπεδο.

Το πρωτοποριακό αυτό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2020, στην Αθήνα της Αττικής, στο λίκνο της Δημοκρατίας που απετέλεσε πηγή έμπνευσης για την κοινωνική, πολιτιστική και επιστημονική παγκόσμια ανάπτυξη.

Σκοπός του είναι να διερευνήσει τη σημασία των κλασσικών αξιών στην εξέλιξη του σύγχρονου ανθρώπου και τον τρόπο με τον οποίο αυτό επιτυγχάνεται μέσω των επιστημών της Τεχνολογίας, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας, Οικονομίας και Περιβάλλοντος, που αποτελούν τα κύρια θεματικά πεδία του Συνεδρίου.

Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε στην εκδήλωση.

Με θερμούς χαιρετισμούς,
Από την Οργανωτική Επιτροπή,

Γιώργος Ψαθάς
Πρόεδρος της ΑΚΑ

Αντώνης Κ. Καλοκαιρινός  
Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών