Παρατηρητήριο για τον Άνθρωπο

Στις 15 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της επιτροπής για το Παρατηρητήριο για τον Άνθρωπο, με θέμα τη συνεργασία με τον Φορέα υλοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.