Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας για της Οικονομίας & Αγοράς.

8.30 – 9.00
Εγγραφή
9.00 – 9.15
Εισαγωγή
9.15 – 9.45
#3 Keynote Speaker
9.45 – 10.05
Oμιλητής Α
10.05 – 10.25
Ομιλητής Β
10.25 – 10.45
Ομιλητής Γ
10.45 – 12.45
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
12.45 – 14.00
Διάλειμμα