Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας για τον κλάδο του Περιβάλλοντος.

14.00 – 14.30
#4 Keynote Speaker
14.30 – 14.50
Oμιλητής Α
14.50 – 15.10
Ομιλητής Β
15.10 – 15.30
Ομιλητής Γ
15.30 – 17.30
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
17.30 – 18.30
Συμπεράσματα