3ο Διεθνές Διαθηναϊκό Συνέδριο

Στις 15 Μαΐου 2024 πραγματοποιήθηκε σύγκληση της Επιστημονικής Επιτροπής για τα οργανωτικά θέματα 3ου Διεθνούς Διαθηναϊκού Συνέδριου, υπό την προεδρία του καθηγητή & πρώην Αναπληρωτή Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αντώνη Καλοκαιρινό.

Η διαδικασία συλλογής των περιλήψεων των Ομιλητών βρίσκεται σε εξέλιξη και εντός του μηνός Ιουνίου θα αναρτηθεί το πρόγραμμα του Συνεδρίου.