Παρατηρητήριο για τον Άνθρωπο

Στις 16 Μαΐου 2024 πραγματοποιήθηκε εσωτερική ενημέρωση από τον Σύμβουλο της ΑκΑ κύριο Πάνο Γαβαλά για το Παρατηρητήριο για τον Άνθρωπο και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ενημερωθεί η Επιτροπή.