ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν ο χρήστης δεν λάβει κωδικό συναλλαγής (είτε μέσω σελίδας επιβεβαίωσης, είτε με την αποστολή email) μετά την υποβολή των στοιχείων του για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων του, είναι ευθύνη του χρήστη να επικοινωνήσει με το λογιστήριο της Αθήνα καλεί Αθήνα Ι.Κ.Ε., προκειμένου να πληροφορηθεί για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή του ή όχι. Η Αθήνα καλεί Αθήνα Ι.Κ.Ε., δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλεια του χρήστη σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία δεν έλαβε επιβεβαίωση της κράτησης/συναλλαγής του.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Η Γραμματεία του Συνεδρίου πρέπει να ενημερωθεί με e-mail στο conference@athenscallsathens.gr σχετικά με την ακύρωση της εγγραφής. Η ακύρωση μέσω τηλεφώνου ή φαξ δεν θα γίνει αποδεκτή.

Οι επιστροφές θα γίνουν μετά το πέρας του συνεδρίου.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν ακυρώσει τη συμμετοχή του στο Συνέδριο μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020 δεν είναι δυνατή η επιστροφή των χρημάτων.

Για τις ακυρώσεις που ελήφθησαν Επιστροφή των τελών εγγραφής  
μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020 επιστροφή 50%  
από την 1η Μαρτίου 2020 και μετά καμία επιστροφή  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΑΚΑ υποχρεούται σε περίπτωση ακύρωσης του Συνεδρίου να επιστρέψει το κόστος συμμετοχής του συνεδρίου στον Συμμετέχοντα.