ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΕΙ ΑΘΗΝΑ ΙΚΕ

Έγινε δεκτό το αίτημα για συνέργιες με το Κέντρο Αριστείας Φιλοσοφικών Ερευνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *