ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΕΙ ΑΘΗΝΑ ΙΚΕ

Έγινε δεκτό το αίτημα για συνέργιες με το Κέντρο Αριστείας Φιλοσοφικών Ερευνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.