ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Με την συμπλήρωση ενός έτους από την επιτυχημένη διεξαγωγή του 1ου Διεθνούς Διεπιστημονικού – Διαθηναϊκου Συνεδρίου της, Η Αθήνα Καλεί Αθήνα ΙΚΕ ανακοινώνει με χαρά την προγραμματιζόμενη για τις αρχές Δεκεμβρίου* επετειακή συγκέντρωση/εκδήλωση, όπου μεταξύ άλλων πρόκειται να γίνει η έναρξη των διεργασιών για το επόμενο Συνέδριο του 2022.

Με την ευκαιρία αυτή, κυκλοφορεί τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή το ενημερωτικό φυλλάδιο για τα Συμπεράσματα του Συνεδρίου «Ο Άνθρωπος και τα Δημιουργήματα του» ενώ στον επίσημο ιστότοπο της αλλά και στις σελίδες της στα social media θα αναρτά κατά διαστήματα , περιορισμένα σε έκταση αποσπάσματα με την μορφή mp3 (podcasts) – από τις ομιλίες που δόθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου 2020.

(*) με την προϋπόθεση ότι τα επιδημιολογικά μέτρα το επιτρέπουν κατά την περίοδο εκείνη.