200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση

Η κραυγή δεν είναι δική σου. Δεν μιλάς εσύ, μιλούν αρίφνητοι πρόγονοι με το στόμα σου.

Δεν πεθυμάς εσύ ·πεθυμούν αρίφνητες γενεές απόγονοι με την καρδία σου.

[…]

Φώτισε το σκοτεινό αίμα των προγόνων, σύνταξε τις κραυγές τους σε λόγο, καθάρισε τη βούληση τους, πλάτυνε το στενό τους ανήλεο μέτωπο·  αυτό είναι το δεύτερο σου χρέος.

 Ασκητική – Η Ράτσα

Νίκος Καζαντζάκης

Η Χορωδία του Κόκκινου Στρατού τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

https://www.youtube.com/watch?v=pQPDfA7iTEQ