Πρώτα οι Πολίτες

«Σαν ένα μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία του πολιτισμού, η (Αρχαία) Αθήνα αναφερόταν στους πολίτες της και όχι στην υλική της οντότητα. Για τον λόγο αυτό, έχουμε την ονομασία ‘Δήμος Αθηναίων’ αντί για ‘Δήμος Αθηνών’.

Πρώτα οι Πολίτες. Η Πόλη είναι οι πολίτες της και όχι τα κτίρια…»

(Απόσπασμα, από την ομιλία του κ. Σταύρου Οικονομίδη στο Α’ Διαθηναϊκό Συνέδριο του Αθήνα Καλεί Αθήνα με τίτλο ‘Από την μία στις πολλές Αθήνες, προς την επαν-ανακάλυψη της ανθρώπινης συνείδησης’)