Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020


Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας για τον κλάδο της Τεχνολογίας.

8.30 – 9.00
Εγγραφή
9.00 – 9.15
Εισαγωγή
9.15 – 9.45
#1 Keynote Speaker
9.45 – 10.05
Oμιλητής Α
10.05 – 10.25
Ομιλητής Β
10.25 – 10.45
Ομιλητής Γ
10.45 – 12.45
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
12.45 – 14.00
Διάλειμμα 

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020


Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας για τον κλάδο της Κοινωνίας & Τρόπος Ζωής.

14.00 – 14.30
#2 Keynote Speaker
14.30 – 14.50
Oμιλητής Α
14.50 – 15.10
Ομιλητής Β
15.10 – 15.30
Ομιλητής Γ
15.30 – 17.30
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
17.30 – 18.30
Συμπεράσματα

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020


Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας για τον κλάδο της Υγείας.

8.30 – 9.00
Εγγραφή
9.00 – 9.15
Εισαγωγή
9.15 – 9.45
#3 Keynote Speaker
9.45 – 10.05
Oμιλητής Α
10.05 – 10.25
Ομιλητής Β
10.25 – 10.45
Ομιλητής Γ
10.45 – 12.45
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
12.45 – 14.00
Διάλειμμα 

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020


Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας για τον κλάδο του Περιβάλλοντος.

14.00 – 14.30
#4 Keynote Speaker
14.30 – 14.50
Oμιλητής Α
14.50 – 15.10
Ομιλητής Β
15.10 – 15.30
Ομιλητής Γ
15.30 – 17.30
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
17.30 – 18.30
Συμπεράσματα

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020


Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας για της Οικονομίας & Αγοράς.

8.30 – 9.00
Εγγραφή
9.00 – 9.15
Εισαγωγή
9.15 – 9.45
#3 Keynote Speaker
9.45 – 10.05
Oμιλητής Α
10.05 – 10.25
Ομιλητής Β
10.25 – 10.45
Ομιλητής Γ
10.45 – 12.45
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
12.45 – 14.00
Διάλειμμα 

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020


Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας για τον κλάδο της Ανθρωπότητας.

14.00 – 14.30
#4 Keynote Speaker
14.30 – 14.50
Oμιλητής Α
14.50 – 15.10
Ομιλητής Β
15.10 – 15.30
Ομιλητής Γ
15.30 – 17.30
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
17.30 – 18.30
Συμπεράσματα